Hãy nhận tiền MỖI NGÀY bằng cách tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ năm 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và website ở hơn 180 quốc gia.

Danh tiếng của chúng tôi như là mạng lưới CPA và CPI số 1 được công chúng chứng minh và không thể bác bỏ. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và xem chính mình những gì các nhà xuất bản và nhà quảng cáo nói về chúng tôi.

Xin đừng chỉ nghe lời chúng tôi.

Ưu đãi Đang hoạt động

53 ưu đãi đã tìm thấy

Kintree: Family Tree Make

Install App

Xếp hạng: 1 iOS only IN Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

install and run it

Install App

Xếp hạng: 2 Android only BE, BR, DK, FR, GB, IN, PH, TH, US Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Subscription Stopper & Manager

Connect your bank account with a valid credit/debit card.

Xếp hạng: 1 Android only US Thanh toán: $2.57

YouHodler

Run the App (New Users Only)

Xếp hạng: 2 Android only AE, CH, IT, NL Thanh toán: $0.10 Thanh toán nhanh

ABCD Aditya Birla Capital

Install App

Xếp hạng: 3 Android only IN Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Lords Mobile: Kingdom Wars

Get Lords Mobile.

Xếp hạng: 4 Android only PH Thanh toán: $0.17 Thanh toán nhanh

J's Kitchen

subscribe to channel, watch 3 video

Xếp hạng: 5 Android only GB, IN, PH, TH, US Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

Loot Offers Earn Reward

join

Xếp hạng: 6 Android only IN Thanh toán: $0.09 Thanh toán nhanh

Pizza Ready!

Open and test it.

Xếp hạng: 7 iOS only US Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Register And Earn

Sign up for account

Xếp hạng: 8 Android only IN Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Complete Offers And Earn

complete_offers

Xếp hạng: 9 Android only IN Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

TikTak

Open the app and use it.

Xếp hạng: 10 Android only TR Thanh toán: $0.10 Thanh toán nhanh

P100

Make an investment of 3$ minimum (New Users Only, CC Required)

Xếp hạng: 11 Android only AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI... Thanh toán: $1.35

2GIS IOS RU

Instal and run the campaign

Xếp hạng: 12 iOS only RU Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Xếp hạng: 13 Android only AU, CA, GB, JP, KR Thanh toán: $0.30 Thanh toán nhanh

Super Car Escape

Complete level 10. Takes around 20 mins.

Xếp hạng: 14 Android only CH, DE, HK, IE, IS, NL, NO, NZ, SG, TW Thanh toán: $0.23 Thanh toán nhanh

Standoff 2 - Apps on Goog

Install App

Xếp hạng: 15 Android only RU Thanh toán: $0.07 Thanh toán nhanh

NovelPlus - Read.Write.Co

Install App

Xếp hạng: 16 Android only ID Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Quester CPE ANDROID US

Install app and play for 25 minutes

Xếp hạng: 17 Android only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

FunnyPrank Android CPI US

Install App

Xếp hạng: 18 Android only US Thanh toán: $0.15 Thanh toán nhanh

STC Android

Install App

Xếp hạng: 19 Android only BH, EG, IQ, JO, KW, MA, OM, QA, SA, TN Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Rei do Pitaco - Game

Make a deposit. Min deposit is $0,93 which is R$5,00 (New users only).

Xếp hạng: 20 iOS only BR Thanh toán: $1.45

foodpanda:CPI ph

Install App

Xếp hạng: 21 Android only PH Thanh toán: $0.07 Thanh toán nhanh

Join And Earn Reward

join

Xếp hạng: 22 Android only IN Thanh toán: $0.09 Thanh toán nhanh

Quester

Get Quester and play for 25 minutes the available games.

Xếp hạng: 23 Android only US Thanh toán: $1.29

Zasta – Super-App für Steuern

Register with valid information.

Xếp hạng: 24 iOS only DE Thanh toán: $0.60 Thanh toán nhanh

TenjinAi

Install App

Xếp hạng: 25 iOS only AU, CA, GB, US Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

SHEIN

Get Shein.

Xếp hạng: 26 iOS only MY Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Empower: Cash Advance

Install App

Xếp hạng: 27 iOS only US Thanh toán: $0.49 Thanh toán nhanh

Install and use the app.

Install App

Xếp hạng: 28 Android only US Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Install and Play the App

Install App

Xếp hạng: 29 Android only US Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Access Amazon Gift Card

Sign up for account

Xếp hạng: 30 iOS only US Thanh toán: $0.49 Thanh toán nhanh

Install and use the App

Install App

Xếp hạng: 31 iOS only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Install and use the app.

Install App

Xếp hạng: 32 Android only US Thanh toán: $0.18 Thanh toán nhanh

Magic Jigsaw Puzzles-Games HD

Reach and solve puzzle 50. Takes around 1 day.

Xếp hạng: 33 iOS only US Thanh toán: $0.64 Thanh toán nhanh

Art of Puzzles - Jigsaw Games

Reach and solve puzzle 100. Takes around 1 day.

Xếp hạng: 34 iOS only US Thanh toán: $0.51 Thanh toán nhanh

Install and use the app.

Install App

Xếp hạng: 35 Android only US Thanh toán: $0.31 Thanh toán nhanh

Pipe Puzzles - Fix The Flow

Get Pipe Puzzles - Fix The Flow.

Xếp hạng: 36 Android only GB Thanh toán: $0.13 Thanh toán nhanh

Zenless Zone Zero

Run the App (New Users Only)

Xếp hạng: 37 iOS only US Thanh toán: $0.37 Thanh toán nhanh

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Xếp hạng: 38 Android only PH Thanh toán: $0.09 Thanh toán nhanh

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Xếp hạng: 39 Android only BR Thanh toán: $0.10 Thanh toán nhanh

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Xếp hạng: 40 Android only ES Thanh toán: $0.13 Thanh toán nhanh

Tiny Cube Racing Rush 3D

Open the app and use it.

Xếp hạng: 41 Android only SA Thanh toán: $0.13 Thanh toán nhanh

Super screw puzzle

Complete level 10. Takes around 10 minutes.

Xếp hạng: 42 Android only AE, AT, BE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, IE... Thanh toán: $0.11 Thanh toán nhanh

Super screw puzzle

Complete level 10. Takes around 10 minutes.

Xếp hạng: 43 Android only AU, CA, CH, DE, GB, HK, IS, JP, KR, NL... Thanh toán: $0.22 Thanh toán nhanh

Tinder: Dating app. Meet. Chat

Get Tinder: Dating app. Meet. Chat.

Xếp hạng: 44 Android only CA Thanh toán: $0.38 Thanh toán nhanh

Super Slime - Black Hole Game

Get Super Slime - Black Hole Game.

Xếp hạng: 45 Android only US Thanh toán: $0.14 Thanh toán nhanh

Spot the Difference Challenge

Play any 2 games.

Xếp hạng: 46 Android only CA Thanh toán: $0.30 Thanh toán nhanh

Spot the Difference Challenge

Play any 2 games.

Xếp hạng: 47 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Ball Hunter

Complete 2 consecutive games.

Xếp hạng: 48 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Astro Dive

Complete 2 consecutive games.

Xếp hạng: 49 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

UFO Fury

Complete 1 game.

Xếp hạng: 50 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

CandyDash

Complete 1 game.

Xếp hạng: 51 Android only US Thanh toán: $0.43 Thanh toán nhanh

Bạn có quyền truy cập vào một ưu đãi hấp dẫn hoặc ứng dụng không có trong danh sách này không?

Tạo chiến dịch CPI cho ứng dụng di động của bạn và bắt đầu nhận lượt cài đặt ngay hôm nay. Cho dù bạn muốn thúc đẩy traffic đến ứng dụng di động của mình hoặc một ưu đãi CPI từ mạng lưới khác, hệ thống đấu giá thời gian thực của chúng tôi sẽ tự động kết nối ưu đãi của bạn với các nhà xuất bản đang tìm cách kiếm tiền từ traffic di động của họ. Yêu cầu ký quỹ tối thiểu chỉ 250 đô la.

Với hơn 2,000,000 nguồn traffic, hàng tháng có hàng triệu người tương tác với các ưu đãi do các nhà quảng cáo CPI tự phục vụ của chúng tôi cung cấp. Bất kể quốc gia nào bạn chọn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lượng điền đơn cần thiết.