คุณอาจได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 25,000 บาทจากเทสโก้โลตัส ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ 7-11!

สิ่งที่คุณต้องทำคือ กรอกแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้:
STATUS: NOT AVAILABLE
PAYOUT:

$0.10 CPA

INCENTIVE: Yes
MOBILE APP INSTALL: No
Lead Generation: Yes
PPC Advertising: Yes
PPV Advertising: Yes
Banner Ads: Yes
Interstitial Ads: Yes
Pop Under Ads: Yes
Native Ads: Yes
Source: CPAlead.com
About Offer Source

This offer is provided direct by the CPA Lead generation network. CPA Lead is the leading source for CPI mobile app install offers, affiliate products, and CPA offers according to PPC media buyers.

  Allowed Countries

  Thailand

   สิ่งที่คุณต้องทำคือ กรอกแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้:

   คุณอาจได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 25,000 บาทจากเทสโก้โลตัส ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ 7-11!
   120x120
   120x120 - à¸à¸¸à¸à¸­à¸²à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸³à¸à¸±à¸¥à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¹à¸² 25,000 à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸ªà¹à¸à¹à¹à¸¥à¸à¸±à¸ª à¸à¹à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸­à¸£à¹à¸¡à¸²à¸£à¹à¹à¸à¹à¸à¸«à¸£à¸·à¸­ 7-11!
   70x70
   70x70 - à¸à¸¸à¸à¸­à¸²à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸³à¸à¸±à¸¥à¸¡à¸¹à¸¥à¸à¹à¸² 25,000 à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸ªà¹à¸à¹à¹à¸¥à¸à¸±à¸ª à¸à¹à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸­à¸£à¹à¸¡à¸²à¸£à¹à¹à¸à¹à¸à¸«à¸£à¸·à¸­ 7-11!