استادکار | Ostadkar - بازار آنلاین خدمات • Android CPI Offer

در خانه یا محل کارتان نشسته‌اید که ناگهان لولهٔ آب می‌ترکد یا برق دچار مشکل می‌شود یا هزار جور مشکل دیگر. از کجا متخصص مطمئن پیدا می‌کنید؟ د
STATUS: NOT AVAILABLE
PAYOUT:

$0.34 CPI

INCENTIVE: Yes
MOBILE APP INSTALL: Yes
Lead Generation: Yes
PPC Advertising: Yes
PPV Advertising: Yes
Banner Ads: Yes
Interstitial Ads: Yes
Pop Under Ads: Yes
Native Ads: Yes
Source: CPAlead.com
About Offer Source

This offer is provided direct by the CPA Lead generation network. CPA Lead is the leading source for CPI mobile app install offers, affiliate products, and CPA offers according to PPC media buyers.

    Allowed Countries

    Iran, Islamic Republic of

      در خانه یا محل کارتان نشسته‌اید که ناگهان لولهٔ آب می‌ترکد یا برق دچار مشکل می‌شود یا هزار جور مشکل دیگر. از کجا متخصص مطمئن پیدا می‌کنید؟ دیگر لازم نیست در کوچه و پس‌کوچه‌ها به دنبال متخصص بدوید و خسته و کوفته به خانه برگردید یا به دوست و آشنا تلفن بزنید و از آن‌ها سراغ متخصص بگیرید.\n نگران نباشید استادکار اینجاست. \nشما با استادکار می‌توانید به صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز، متخصصانی خوش‌نام را برای انجام‌شدن کارهایتان انتخاب کنید و خدماتی با کیفیت استاندارد و قیمت به‌صرفه و مشخص دریافت نمایید.\nگزیده‌ای از خدمات استادکار: فیزیوتراپی، کارواش، نظافت منزل، تعمیر لوازم خانگی، نقاشی ساختمان، نصب ویندوز و \nهر خدمت دیگری که نیاز شما باشد.\n\nمزایای استادکار:\n_ قیمت به‌صرفه؛ \nـ سفارش آسان و سریع؛\n_ انتخاب آگاهانه از میان صدها متخصص خوش‌نام؛ \n_ پرداخت بعد از اتمام خدمت؛\n_ دریافت فاکتور پس از اتمام خدمت؛\n_ طرح‌های تخفیفی و تشویقی؛ \n- پشتیبانی تمام‌وقت.

      استادکار | Ostadkar - بازار آنلاین خدمات